Belaegning-CEF

VI ER SPECIALISTER I BELÆGNING

ALT I BELÆGNING AF FLISER, STEN OG GRÆS

Hos CEF laver vi al slags ny belægning på både store og små arealer!

3 steps du skal overveje ved ny belægning:

 • Hvor skal den nye belægning være og hvad skal det nye belægningsareal holde til?
 • Hvilket underlag er der på nuværende tidspunkt ør den nye belægning?
 • Hvad ønsker du, hvilke materialer?

STORT OG SMÅT VI GØR DET GODT

Belægning med fliser, sten og græs på store og små arealer

 • Terrasse
 • Bålplads, Redskabsskur, Carport
 • Gangsti, Havesti, Havegang
 • Indkørsel
 • Fortov, Parkeringsareal, Legeplads

HVAD VIL DU HAVE?

Vi laver al form for belægning i CEF

Herunder kan du se en oversigt over hvad vi kan tilbyde:

 • Flisebelægning
 • Brobelægning
 • Klinkebelægning
 • Græsarmering – Se mere her!
 • Stenbelægning
 • Teglbelægning

Kantsikring bruges til indkørsler og terasser, hvor der er risiko for belægningsskred.

HVAD KAN DU FÅ AF BELÆGNING?

Hvilken type belægning skal du vælge?

Din belægning er afhængig af og hvad du skal bruge det færdige resultat til, skal det fungerer som indkørsel eller en havesti? En indkørsel stiller større krav til belægningstypen end en havesti belægning.

 • Belægningssten som fås i er …..
 • Fliser som findes i……
 • Græsarmering….
 • Granitskærver, granitgrus, perlegrus…

Se mere om de forskellige slags belægningssten og fliser herunder:

Belægningssten er en fliselignende sten, som er støbt i beton. Der findes mange forskellige typer og størrelser. Hvordan du ønsker din belægning er en smagssag, alt kan oftest lade sig gøre, men vi er altid behjælpelig med råd og vejledning i forhold til valg af belægningstype.

Fliser

Brosten

Klinker

Græsarmering er for dem der er træt af, at gå og luge ukrudt og samtidig ønsker et stærkt grønt tæppe. En græsarmering er god til at lede vandet væk efter et evt. skybrud. Græsarmeringen fås i plast eller beton. En græsarmering sørger for at din græsplæne er stærk, også der hvor bilen er parkeret. Græsarmeringer er ideelle til arealer med stort slid, eksempelvis gangarealer, foran værkstedet, skuret eller ved gyngestativet.

Vælger du en græsarmering, vælger du samtidig en miljøvenlig løsning, fordi regnvandet ikke tvinges ud i kloarken, men siver ned i jordlagene under armeringen.

Græsarmeringssten – græsarmering i beton

Græsarmering i plast – plast græsarmering fåes i plastfliser inddelt i felter, meget lig beton græsarmeringssten. Med en græsarmering i plast får du et grønnere resultat end ved beton løsningen, da hovedparten af plastarmeringsflisen er luft.

HVILKET UNDERLAG SKAL DU VÆLGE TIL DIN BELÆGNING?

Underlaget til græsarmering på arealer:

 • 15-20 cm. bundsikringsgrus
 • 10-15 cm. stampet stabilgrus
 • 3 cm. læggegrus
 • Til sidst græsarmeringsfliserne, der fyldes ud med muldjord, før der sås græs.

Underlaget til græsarmering til gangarealer:

 • 5-10 cm. stabilgrus
 • 3 cm. læggegrus
 • Til sidst græsarmering og der fyldes ud med muldjord, før der sås græs.

Fiberdug: Der er delte meninger angående brug af fiberdug. Fiberdugen bruges direkte under din belægning. Fiberdugen kan være med til at forhindre ukrudt i at gro, men med smalle fuger på 2-5 mm. er det oftest ukrudt fra flyvefrø, som vinden blæser over fliserne.

Man skal være opmærksom på at fiberdugen ingen forskel gør for din belægning, men den kan i værste fald give en ujævn og svag belægning, fordi fiberdugen forhindrer, at belægningen kan vibreres ordentligt ned i afretningsgruset. Vi rådgiver dig om en fiberdug vil være det bedste valg for dig.

KANTSIKRING

Skal du vælge en kantsikring til ny belægning?

Hvis du vil undgå at din belægning skrider, er det en god ide at lave en kantsikring. Mange vælger at få lavet en kantsikring ved ny belægning i indkørsel, da den sikrer at belægningen ikke skrider og der opstår kørespor. Det er også en god ide at sikre terrassen med en kantsikring, den vil uden tvivl forlænge belægningens levetid med mange år.

2 forskellige kantsikringer:

Synlig kantsikring er en kantsikring bygget i betonblokke eller sten der nedsættes i beton og den skal opbygges inden resten af belægningen. Denne form for kantsikring er primært beregnet til arealer med stor belastning, altså indkørsler.

Usynlig kantsikring bliver etableret efter den belægningen, hvor en rende graves langs belægningen, som fyldes med jordfugtig beton, som herved støbes op ad de yderste fliser.

Vi laver al form for belægning i Carstens Entreprenør Firma.

 • Flisebelægning
 • Brolægger

Belægningssten er fliseligende sten, støbt i beton. Der findes mange forskellige typer og størrelser. Hvordan du ønsker din belægning er en smagssag, alt kan oftest lade sig gøre, men vi er altid behjælpelig med råd og vejledning i forhold til valg af belægningstype.

EN HELT NY BELÆGNING SKULLE DER TIL

Den nye belægning i indkørslen satte prikken over ièt!

Først skulle den gamle indkørsel graves ud og nivelleres, dernæst blev der kørt stabilsand ud. Ca 30 cm. stabilgrus, som blev stampet godt, for at sikre et godt stabilt underlag. Vi lagde et 3-5 cm. brolæggersand og så gik det store belægningsarbejde igang.

Belægning-indkørsel CEF
Belægning-med-fliser CEF

Til denne belægning af indkørsel er der brugt:

 • Betonfliser 40x40cm.
 • Sten chaussesten 10×10 cm.
 • Underlag 30 cm. stabil og 3-5 cm. brolæggersand.

MED NY BELÆGNING FIK VI STYR PÅ AFFALDET

Smarte belægningssten med låsesystem

Her er der brugt en speciel belægningssten – RC sten, som med sin form har et låsesystem, der gør at belægningen bliver sammen, trods naturens kræfter.

Belægning-gangareal CEF

Endelig en fin plan plads til skraldespanden og cyklen

Til denne belægning er der brugt:

 • RC sten
 • kantsikring
 • Underlag

FOR NY BELÆGNING!

Ring eller skriv

Kontakt os for tilbud! Her!